Oferta pública de emprego

Oferta pública de emprego

Data Proceso Ano Categoría Grupo Título PDF
19/11/2021 Selección, en propiedade, dunha praza de Axudante da Casa de Acollida 2018 Axudante da Casa de Acollida C2 Edicto de corrección de erro Edicto de corrección de erro
17/11/2021 Proceso selectivo para a cobertura, en queda libre, de unha (1) praza vacante de auxiliar de biblioteca e arquivo no Concello de Ferrol 2021 Auxiliar de Biblioteca e Arquivo C1 Resolución das reclamacións Resolución das reclamacións
09/11/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Recursos Humanos e Emprego A1 Nomeamento, polo procedemento de libre designación, de distintos postos de xefatura de servizo Nomeamento, polo procedemento de libre designación, de distintos postos de xefatura de servizo
09/11/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor 2019 Bombeiro condutor C2 Publicación nomeamento BOP 09/11/2021 Publicación nomeamento BOP 09/11/2021
03/11/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Recursos Humanos e Emprego A1 Notificación nomeamento diferido xef. Servizo RRHH Notificación nomeamento diferido xef. Servizo RRHH
03/11/2021 Selección, en propiedade, dunha praza de Axudante da Casa de Acollida 2018 Axudante da Casa de Acollida C2 Resultado do primeiro exercicio e plantilla Resultado do primeiro exercicio e plantilla
28/10/2021 Proceso selectivo para a cobertura, en queda libre, de unha (1) praza vacante de auxiliar de biblioteca e arquivo no Concello de Ferrol 2021 Auxiliar de Biblioteca e Arquivo C1 Resultado do primeiro exercicio Resultado do primeiro exercicio
27/10/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Facenda e Patrimonio A1 Notificación nomeamento procedemento libre designación Notificación nomeamento procedemento libre designación
29/09/2021 Oferta Pública de Emprego 2020 2020 Oferta Pública de Emprego 2020 Oferta Pública de Emprego 2020
28/09/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor 2019 Bombeiro condutor C2 Acta 28 de setembro de 2021 Acta 28 de setembro de 2021
22/09/2021 Dúas prazas de peón 2019 Peón AP Rectificación base cuarta de dúas prazas de peón (OEP 2019) Rectificación base cuarta de dúas prazas de peón (OEP 2019)
06/09/2021 Proceso selectivo para a cobertura, en queda libre, de unha (1) praza vacante de auxiliar administrativo no Concello de Ferrol 2021 Auxiliar administrativo/a C2 Bases Bases
06/09/2021 Proceso selectivo para a cobertura, en queda libre, de unha (1) praza vacante de auxiliar de biblioteca e arquivo no Concello de Ferrol 2021 Auxiliar de Biblioteca e Arquivo C1 Bases Bases
06/09/2021 Proceso selectivo para a cobertura, en queda libre, de dúas (2) prazas vacantes de peón no Concello de Ferrol 2021 Operario/Peón Bases Bases
06/09/2021 Proceso selectivo para a cobertura, en queda libre, de unha (1) praza vacante de oficial de oficios no Concello de Ferrol 2021 Oficial de oficios C2 Bases Bases
01/09/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Facenda e Patrimonio A1 Decreto entrevistas Decreto entrevistas
01/09/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Recadador/a A1/A2 Decreto entrevistas Decreto entrevistas
01/09/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Recursos Humanos e Emprego A1 Decreto entrevistas Decreto entrevistas
01/09/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo de Contratación A1 Decreto entrevistas Decreto entrevistas
01/09/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Benestar Social, Igualdade e Xuventude A1 Decreto entrevistas Decreto entrevistas
01/09/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Cultura, Educación, Deportes e Turismo A1 Decreto entrevistas Decreto entrevistas
25/08/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Cultura, Educación, Deportes e Turismo A1 Resolución acordando aprazamento Resolución acordando aprazamento
25/08/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Benestar Social, Igualdade e Xuventude A1 Resolución acordando aprazamento Resolución acordando aprazamento
25/08/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo de Contratación A1 Resolución acordando aprazamento Resolución acordando aprazamento
25/08/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Recursos Humanos e Emprego A1 Resolución acordando aprazamento Resolución acordando aprazamento
25/08/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Recadador/a A1/A2 Resolución acordando aprazamento Resolución acordando aprazamento
25/08/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Facenda e Patrimonio A1 Resolución acordando aprazamento Resolución acordando aprazamento
20/08/2021 Selección, en propiedade, dunha praza de auxiliar de Biblioteca e Arquivo 2018 Auxiliar de Biblioteca e Arquivo C1 Corrección de erros. Nomeamento Tribunal. Fixación data do primeiro exercicio Corrección de erros. Nomeamento Tribunal. Fixación data do primeiro exercicio
20/08/2021 Selección, en propiedade, dunha praza de Axudante da Casa de Acollida 2018 Axudante da Casa de Acollida C2 Corrección de erros. Nomeamento Tribunal. Fixación data do primeiro exercicio Corrección de erros. Nomeamento Tribunal. Fixación data do primeiro exercicio
16/07/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Cultura, Educación, Deportes e Turismo A1 Convocatoria Convocatoria
16/07/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Benestar Social, Igualdade e Xuventude A1 Convocatoria Convocatoria
16/07/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo de Contratación A1 Convocatoria Convocatoria
16/07/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Recursos Humanos e Emprego A1 Convocatoria Convocatoria
16/07/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Recadador/a A1/A2 Convocatoria Convocatoria
16/07/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Facenda e Patrimonio A1 Convocatoria Convocatoria
11/06/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor 2019 Bombeiro condutor C2 RESULTADO 4º exercizo.Coñecemento e destreza no manexo de ferramentas RESULTADO 4º exercizo.Coñecemento e destreza no manexo de ferramentas
11/06/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Cultura, Educación, Deportes e Turismo A1 Bases Bases
11/06/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Benestar Social, Igualdade e Xuventude A1 Bases Bases
11/06/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo de Contratación A1 Bases Bases
11/06/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Recursos Humanos e Emprego A1 Bases Bases
11/06/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Recadador/a A1/A2 Bases Bases
11/06/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol 2021 Xefe/a Servizo Facenda e Patrimonio A1 Bases Bases
04/06/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor 2019 Bombeiro condutor C2 RESULTADO 3º exercizo. Recoñecemento material RESULTADO 3º exercizo. Recoñecemento material
31/05/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor 2019 Bombeiro condutor C2 Resultado 2º exercizo. Aptitude física. Resultado 2º exercizo. Aptitude física.
25/05/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor 2019 Bombeiro condutor C2 Resultado fase oposición Resultado fase oposición
12/05/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor 2019 Bombeiro condutor C2 Resultado fase de concurso Resultado fase de concurso
28/04/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor 2019 Bombeiro condutor C2 Anuncio relación definitiva e data inicio proceso selección 12 prazas de bombeiro condutor Anuncio relación definitiva e data inicio proceso selección 12 prazas de bombeiro condutor
31/03/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor 2019 Bombeiro condutor C2 Anuncio de listado provisional de admitidos e excluídos Anuncio de listado provisional de admitidos e excluídos
02/02/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor 2019 Bombeiro condutor C2 Publicación convocatoria BOE Publicación convocatoria BOE
04/12/2020 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor 2019 Bombeiro condutor C2 Anuncio bases convocatoria Anuncio bases convocatoria
03/11/2020 Selección, en propiedade, dunha praza de Axudante da Casa de Acollida 2018 Axudante da Casa de Acollida C2 Anuncio da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas Anuncio da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas
03/11/2020 Selección, en propiedade, dunha praza de auxiliar de Biblioteca e Arquivo 2018 Auxiliar de Biblioteca e Arquivo C1 Anuncio da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas Anuncio da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas
29/04/2020 Selección, en propiedade, dunha praza de Axudante da Casa de Acollida 2018 Axudante da Casa de Acollida C2 Publicación BOP Axudanta de Casa de Acollida. Publicación BOP Axudanta de Casa de Acollida.
29/04/2020 Selección, en propiedade, dunha praza de auxiliar de Biblioteca e Arquivo 2018 Auxiliar de Biblioteca e Arquivo C1 Publicación BOP Auxiliar de biblioteca. Publicación BOP Auxiliar de biblioteca.
20/02/2020 Selección de persoal funcionario interino, Técnico-a de Cultura, polo procedemento de concurso oposición 2019 Técnico/a de Cultura A1 Resultado do segundo exercizo Resultado do segundo exercizo
04/02/2020 Selección de persoal funcionario interino, Técnico-a de Cultura, polo procedemento de concurso oposición 2019 Técnico/a de Cultura A1 Resultado do primeiro exercizo e data do segundo exercizo Resultado do primeiro exercizo e data do segundo exercizo
30/01/2020 Selección, en propiedade, dunha praza de Axudante da Casa de Acollida 2018 Axudante da Casa de Acollida C2 Modelo de solicitude Modelo de solicitude
30/01/2020 Selección, en propiedade, dunha praza de auxiliar de Biblioteca e Arquivo 2018 Auxiliar de Biblioteca e Arquivo C1 Modelo de solicitude Modelo de solicitude
28/01/2020 Selección, en propiedade, dunha praza de Axudante da Casa de Acollida 2018 Axudante da Casa de Acollida C2 Prazo de presentación de solicitudes Prazo de presentación de solicitudes
28/01/2020 Selección, en propiedade, dunha praza de auxiliar de Biblioteca e Arquivo 2018 Auxiliar de Biblioteca e Arquivo C1 Prazo de presentación de solicitudes Prazo de presentación de solicitudes
15/01/2020 Selección de persoal funcionario interino, Técnico-a de Cultura, polo procedemento de concurso oposición 2019 Técnico/a de Cultura A1 Resultado da fase de concurso e data do primeiro exercizo Resultado da fase de concurso e data do primeiro exercizo
03/01/2020 Oferta Pública de Emprego 2019 2019 Oferta Pública de Emprego 2019 Oferta Pública de Emprego 2019
22/11/2019 Selección, en propiedade, dunha praza de Axudante da Casa de Acollida 2018 Axudante da Casa de Acollida C2 Anuncio das Bases específicas Anuncio das Bases específicas
22/11/2019 Selección, en propiedade, dunha praza de auxiliar de Biblioteca e Arquivo 2018 Auxiliar de Biblioteca e Arquivo C1 Anuncio das Bases específicas Anuncio das Bases específicas
14/11/2019 Selección de persoal funcionario interino, Técnico-a de Cultura, polo procedemento de concurso oposición 2019 Técnico/a de Cultura A1 Relación definitiva de persoas admitidas Relación definitiva de persoas admitidas
09/05/2019 Selección de persoal funcionario interino, Técnico-a de Cultura, polo procedemento de concurso oposición 2019 Técnico/a de Cultura A1 Publicación BOP excluidos Publicación BOP excluidos
09/05/2019 Selección de persoal funcionario interino, Técnico-a de Cultura, polo procedemento de concurso oposición 2019 Técnico/a de Cultura A1 Decreto listado provisional admitidos excluidos Decreto listado provisional admitidos excluidos
02/04/2019 Selección de persoal funcionario interino, Técnico-a de Cultura, polo procedemento de concurso oposición 2019 Técnico/a de Cultura A1 Publicación convocatoria BOP Publicación convocatoria BOP
27/03/2019 Selección de persoal funcionario interino, Técnico-a de Cultura, polo procedemento de concurso oposición 2019 Técnico/a de Cultura A1 Anexo II Anexo II
27/03/2019 Selección de persoal funcionario interino, Técnico-a de Cultura, polo procedemento de concurso oposición 2019 Técnico/a de Cultura A1 Bases específicas Bases específicas
08/01/2019 Oferta Pública de Emprego 2018 2018 Oferta Pública de Emprego 2018 Oferta Pública de Emprego 2018
14/11/2018 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Puntuación do segundo exercicio fase oposición Puntuación do segundo exercicio fase oposición
07/11/2018 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Convocatoria dos aspirantes que superaron a primeira proba da fase de oposición Convocatoria dos aspirantes que superaron a primeira proba da fase de oposición
23/05/2018 Proceso selectivo para a provisión de distintos postos de traballo, a través do sistema de concurso, para persoal funcionario de carreira 2018 Concello de Ferrol: xefaturas de sección A1-A2 Acta listaxe definitiva de puntuacións e proposta nomeamento Acta listaxe definitiva de puntuacións e proposta nomeamento
07/05/2018 Proceso selectivo para a provisión de distintos postos de traballo, a través do sistema de concurso, para persoal funcionario de carreira 2018 Concello de Ferrol: xefaturas de sección A1-A2 Listaxe definitiva de admitidos e excluidos e resolución de alegacións Listaxe definitiva de admitidos e excluidos e resolución de alegacións
07/05/2018 Proceso selectivo para a provisión de distintos postos de traballo, a través do sistema de concurso, para persoal funcionario de carreira 2018 Concello de Ferrol: xefaturas de sección A1-A2 Listaxe de puntuacións provisionais Listaxe de puntuacións provisionais
25/04/2018 Proceso selectivo para a provisión de distintos postos de traballo, a través do sistema de concurso, para persoal funcionario de carreira 2018 Concello de Ferrol: xefaturas de sección A1-A2 Resolución de rectificación da comisión de valoración Resolución de rectificación da comisión de valoración
17/04/2018 Proceso selectivo para a provisión de distintos postos de traballo, a través do sistema de concurso, para persoal funcionario de carreira 2018 Concello de Ferrol: xefaturas de sección A1-A2 Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as
09/03/2018 Proceso selectivo para a provisión de distintos postos de traballo, a través do sistema de concurso, para persoal funcionario de carreira 2018 Concello de Ferrol: xefaturas de sección A1-A2 Modelo de solicitude Modelo de solicitude
09/03/2018 Proceso selectivo para a provisión de distintos postos de traballo, a través do sistema de concurso, para persoal funcionario de carreira 2018 Concello de Ferrol: xefaturas de sección A1-A2 Bases Bases
09/03/2018 Proceso selectivo para a provisión de distintos postos de traballo, a través do sistema de concurso, para persoal funcionario de carreira 2018 Concello de Ferrol: xefaturas de sección A1-A2 Convocatoria Convocatoria
28/07/2016 Selección por cobertura interina dunha praza de Técnico de Medio Ambiente 2015 Técnico/a de Medio Ambiente A1 Resultado do segundo exercicio Resultado do segundo exercicio
19/07/2016 Selección por cobertura interina dunha praza de Técnico de Medio Ambiente 2015 Técnico/a de Medio Ambiente A1 Resolución de reclamacións fronte as preguntas a primeira proba Resolución de reclamacións fronte as preguntas a primeira proba
19/07/2016 Selección por cobertura interina dunha praza de Técnico de Medio Ambiente 2015 Técnico/a de Medio Ambiente A1 Listaxe de aprobados do primeiro exercicio Listaxe de aprobados do primeiro exercicio
08/07/2016 Selección por cobertura interina dunha praza de Técnico de Medio Ambiente 2015 Técnico/a de Medio Ambiente A1 Rectificación das bases Rectificación das bases
13/06/2016 Selección por cobertura interina dunha praza de Técnico de Medio Ambiente 2015 Técnico/a de Medio Ambiente A1 Plantilla de solucións ao test Plantilla de solucións ao test
11/05/2016 Selección por cobertura interina dunha praza de Técnico de Medio Ambiente 2015 Técnico/a de Medio Ambiente A1 Resultado da baremación da fase de concurso Resultado da baremación da fase de concurso
13/04/2016 Praza interina de asesora xurídica de Igualdade 2014 Asesora xurídica de Igualdade Resultado da valoración do segundo exame Resultado da valoración do segundo exame
01/04/2016 Praza interina de asesora xurídica de Igualdade 2014 Asesora xurídica de Igualdade Resultado da valoración do primeiro exame Resultado da valoración do primeiro exame
16/03/2016 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de sete prazas de cabo de Bombeiros, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Cabo de Bombeiros C2 Proposta do tribunal cualificador de nomeamento dos seguintes cabos de bombeiros Proposta do tribunal cualificador de nomeamento dos seguintes cabos de bombeiros
15/03/2016 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de sete prazas de cabo de Bombeiros, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Cabo de Bombeiros C2 Notas do exame de galego Notas do exame de galego
09/03/2016 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de sete prazas de cabo de Bombeiros, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Cabo de Bombeiros C2 Notas do segundo exame Notas do segundo exame
03/03/2016 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de oficiais de Administración Especial 2014 Oficial de Administración Especial C2 Resultado final Resultado final
02/03/2016 Selección por cobertura interina dunha praza de Técnico de Medio Ambiente 2015 Técnico/a de Medio Ambiente A1 Listado definitivo de persoas admitidas e excluidas Listado definitivo de persoas admitidas e excluidas
01/03/2016 Praza interina de asesora xurídica de Igualdade 2014 Asesora xurídica de Igualdade Resultado da baremación de expedientes dos aspirantes a unha praza interina de asesora xurídica de Igualdade Resultado da baremación de expedientes dos aspirantes a unha praza interina de asesora xurídica de Igualdade
29/02/2016 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de oficiais de Administración Especial 2014 Oficial de Administración Especial C2 Resultado do segundo exercicio Resultado do segundo exercicio
26/02/2016 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, dunha praza de sarxento de bombeiros, quenda de promoción interna 2014 Sarxento de bombeiros C1 Resultado do segundo exame da oposición (suposto práctico) Resultado do segundo exame da oposición (suposto práctico)
23/02/2016 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de oficiais de Administración Especial 2014 Oficial de Administración Especial C2 Resultado do primeiro exercicio Resultado do primeiro exercicio
12/02/2016 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de sete prazas de cabo de Bombeiros, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Cabo de Bombeiros C2 Notas do primeiro exame Notas do primeiro exame
11/02/2016 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de catorce prazas de administrativos/as de Administración Xeral, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Administrativos/as de Administración Xeral C1 Resultado da valoración do segundo exame Resultado da valoración do segundo exame
10/02/2016 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de oficiais de Administración Especial 2014 Oficial de Administración Especial C2 Baremación de expedientes dos aspirantes Baremación de expedientes dos aspirantes
05/02/2016 Proceso selectivo para a cobertura, con carácter interino, dunha praza de técnica de Administración Especial 2014 Técnica de Administración Especial Listado definitivo de admitidas e excluídas, composición do tribunal e data da oposición Listado definitivo de admitidas e excluídas, composición do tribunal e data da oposición
03/02/2016 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, dunha praza de sarxento de bombeiros, quenda de promoción interna 2014 Sarxento de bombeiros C1 Resultado do examen da oposición Resultado do examen da oposición
29/01/2016 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Estatística e Rexistro) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 Listado baremado Listado baremado
29/01/2016 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Recursos Humanos) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 Listado baremado Listado baremado
27/01/2016 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, dunha praza de sarxento de bombeiros, quenda de promoción interna 2014 Sarxento de bombeiros C1 Baremación de expedientes Baremación de expedientes
22/01/2016 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de sete prazas de cabo de Bombeiros, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Cabo de Bombeiros C2 Baremación de expedientes Baremación de expedientes
22/01/2016 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Estatística e Rexistro) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 Resultado do proceso Resultado do proceso
22/01/2016 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Recursos Humanos) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 Resultado do proceso Resultado do proceso
19/01/2016 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de catorce prazas de administrativos/as de Administración Xeral, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Administrativos/as de Administración Xeral C1 Resultado da valoración do primeiro exame Resultado da valoración do primeiro exame
15/01/2016 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Estatística e Rexistro) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 Relación definitiva de persoas admitidas e excluidas Relación definitiva de persoas admitidas e excluidas
15/01/2016 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Recursos Humanos) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 Relación definitiva de persoas admitidas e excluidas Relación definitiva de persoas admitidas e excluidas
14/01/2016 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de técnicos/as medios de Administración Xeral 2015 Técnicos/as medios de Administración Xeral A2 Resultado do segundo exercicio Resultado do segundo exercicio
08/01/2016 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, dunha praza de sarxento de bombeiros, quenda de promoción interna 2014 Sarxento de bombeiros C1 Listaxe admitidos, composición do tribunal e do comezo do proceso Listaxe admitidos, composición do tribunal e do comezo do proceso
08/01/2016 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de oficiais de Administración Especial 2014 Oficial de Administración Especial C2 Listaxe admitidos, composición do tribunal e do comezo do proceso Listaxe admitidos, composición do tribunal e do comezo do proceso
08/01/2016 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de sete prazas de cabo de Bombeiros, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Cabo de Bombeiros C2 Listaxe admitidos, composición do tribunal e data do comezo do proceso. Listaxe admitidos, composición do tribunal e data do comezo do proceso.
14/12/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de catorce prazas de administrativos/as de Administración Xeral, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Administrativos/as de Administración Xeral C1 Puntuación resultante logo da estimación de dúas alegacións Puntuación resultante logo da estimación de dúas alegacións
14/12/2015 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Estatística e Rexistro) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 Relación provisional de persoas admitidas e excluidas Relación provisional de persoas admitidas e excluidas
14/12/2015 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Recursos Humanos) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 Relación provisional de persoas admitidas e excluidas Relación provisional de persoas admitidas e excluidas
14/12/2015 Selección por cobertura interina dunha praza de Técnico de Medio Ambiente 2015 Técnico/a de Medio Ambiente A1 Relación provisional de persoas admitidas e excluidas Relación provisional de persoas admitidas e excluidas
02/12/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de técnicos/as medios de Administración Xeral 2015 Técnicos/as medios de Administración Xeral A2 Resultado do primeiro exercicio Resultado do primeiro exercicio
26/11/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de catorce prazas de administrativos/as de Administración Xeral, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Administrativos/as de Administración Xeral C1 Resultado da valoración da fase de concurso Resultado da valoración da fase de concurso
19/11/2015 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Recursos Humanos) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 Anuncio de convocatoria Anuncio de convocatoria
19/11/2015 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Estatística e Rexistro) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 Anuncio de convocatoria Anuncio de convocatoria
19/11/2015 Selección por cobertura interina dunha praza de Técnico de Medio Ambiente 2015 Técnico/a de Medio Ambiente A1 Anuncio de convocatoria Anuncio de convocatoria
18/11/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de tres prazas de técnicos/as medios de Administración Xeral 2014 Técnicos/as medios de Administración Xeral A2 Edicto baremación dos expedentes Edicto baremación dos expedentes
13/11/2015 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Recursos Humanos) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 ANEXO I: Relación dos méritos que se achegan ANEXO I: Relación dos méritos que se achegan
13/11/2015 Selección por cobertura interina dunha praza de Técnico de Medio Ambiente 2015 Técnico/a de Medio Ambiente A1 ANEXO II: Relación dos méritos que se achegan ANEXO II: Relación dos méritos que se achegan
13/11/2015 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Estatística e Rexistro) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 ANEXO I: Relación dos méritos que se achegan ANEXO I: Relación dos méritos que se achegan
13/11/2015 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Recursos Humanos) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 Bases Bases
13/11/2015 Selección de dous/dúas auxiliares administrativos/as como personal funcionario interino por exceso ou acumulación de tarefas (Estatística e Rexistro) 2015 Auxiliar administrativo/a C2 Bases Bases
13/11/2015 Selección por cobertura interina dunha praza de Técnico de Medio Ambiente 2015 Técnico/a de Medio Ambiente A1 Bases Bases
10/11/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de catorce prazas de administrativos/as de Administración Xeral, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Administrativos/as de Administración Xeral C1 Anuncio listado definitivo de persoas admitidas Anuncio listado definitivo de persoas admitidas
03/11/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de tres prazas de técnicos/as medios de Administración Xeral 2014 Técnicos/as medios de Administración Xeral A2 Listado definitivo de persoas admitidas Listado definitivo de persoas admitidas
15/07/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Resultado do recoñecemento médico Resultado do recoñecemento médico
09/07/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Resultado da valoración da primeira proba da fase de oposición tralo exame polo Tribunal de varias reclamacións Resultado da valoración da primeira proba da fase de oposición tralo exame polo Tribunal de varias reclamacións
08/07/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Resultado da proba psicotécnica. Resultado da proba psicotécnica.
08/07/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Convocatoria para o recoñecemento médico Convocatoria para o recoñecemento médico
06/07/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Resultado da valoración da primeira proba e data de realización do segundo exercicio Resultado da valoración da primeira proba e data de realización do segundo exercicio
26/06/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Datas realización da proba individual de contraste. Datas realización da proba individual de contraste.
25/06/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Anuncio da data, hora e lugar onde se desenvolverá a repetición da proba Anuncio da data, hora e lugar onde se desenvolverá a repetición da proba
23/06/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de técnico/a de Administración Xeral 2010 Técnicos/as de Administración Xeral A1 Resultado da valoración do terceiro exame Resultado da valoración do terceiro exame
19/06/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Relación de aspirantes aptos e data de realización da proba psicotécnica. Relación de aspirantes aptos e data de realización da proba psicotécnica.
05/06/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Convocatoria terceiro exercicio Convocatoria terceiro exercicio
02/06/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de catorce prazas de administrativos/as de Administración Xeral, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Administrativos/as de Administración Xeral C1 Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as
01/06/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Plantilla correctora Plantilla correctora
01/06/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Resultado da valoración do primeiro exame do proceso e data de realización da proba de galego para aqueles aspirantes que non acreditaran estar en posesión do CELGA 4 ou equivalente Resultado da valoración do primeiro exame do proceso e data de realización da proba de galego para aqueles aspirantes que non acreditaran estar en posesión do CELGA 4 ou equivalente
28/05/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de técnico/a de Administración Xeral 2010 Técnicos/as de Administración Xeral A1 Resultado da valoración do segundo exame Resultado da valoración do segundo exame
19/05/2015 Proceso selectivo para a cobertura, con carácter interino, dunha praza de peón de Administración Especial 2014 Peón de Administración Especial Resultado final Resultado final
14/05/2015 Proceso selectivo para a cobertura, con carácter interino, dunha praza de peón de Administración Especial 2014 Peón de Administración Especial Resultado do primeiro exercicio Resultado do primeiro exercicio
14/05/2015 Proceso selectivo para a cobertura, con carácter interino, dunha praza de peón de Administración Especial 2014 Peón de Administración Especial Resultado do segundo exercicio Resultado do segundo exercicio
13/05/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Anuncio da decisión de repetir a celebración do primeiro exame Anuncio da decisión de repetir a celebración do primeiro exame
13/05/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Listaxe definitiva íntegra de admitidos/as Listaxe definitiva íntegra de admitidos/as
13/05/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Anuncio novos admitidos e excluídos Anuncio novos admitidos e excluídos
12/05/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, dunha praza de sarxento de bombeiros, quenda de promoción interna 2014 Sarxento de bombeiros C1 Modelo de solicitude Modelo de solicitude
12/05/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, dunha praza de sarxento de bombeiros, quenda de promoción interna 2014 Sarxento de bombeiros C1 Anuncio da convocatoria (BOE) Anuncio da convocatoria (BOE)
05/05/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de técnico/a de Administración Xeral 2010 Técnicos/as de Administración Xeral A1 Resultado da valoración do primeiro exame e data de realización do segundo exercicio Resultado da valoración do primeiro exame e data de realización do segundo exercicio
23/04/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de oficiais de Administración Especial 2014 Oficial de Administración Especial C2 Modelo de solicitude Modelo de solicitude
23/04/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de oficiais de Administración Especial 2014 Oficial de Administración Especial C2 Presentación de solicitudes Presentación de solicitudes
23/04/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de sete prazas de cabo de Bombeiros, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Cabo de Bombeiros C2 Modelo de solicitude Modelo de solicitude
23/04/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de sete prazas de cabo de Bombeiros, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Cabo de Bombeiros C2 Presentación de solicitudes Presentación de solicitudes
23/04/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de catorce prazas de administrativos/as de Administración Xeral, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Administrativos/as de Administración Xeral C1 Modelo de solicitude Modelo de solicitude
23/04/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de catorce prazas de administrativos/as de Administración Xeral, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Administrativos/as de Administración Xeral C1 Presentación de solicitudes Presentación de solicitudes
20/04/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, dunha praza de sarxento de bombeiros, quenda de promoción interna 2014 Sarxento de bombeiros C1 Anuncio da convocatoria Anuncio da convocatoria
20/04/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de técnicos/as medios de Administración Xeral 2015 Técnicos/as medios de Administración Xeral A2 Anuncio da convocatoria Anuncio da convocatoria
17/04/2015 Proceso selectivo para a cobertura, con carácter interino, dunha praza de peón de Administración Especial 2014 Peón de Administración Especial Resultado de fase de concurso Resultado de fase de concurso
09/04/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Resultado da valoración da fase de concurso (tras examinar as reclamacións) Resultado da valoración da fase de concurso (tras examinar as reclamacións)
09/04/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Anuncio de aprazamento da convocatoria do próximo exame Anuncio de aprazamento da convocatoria do próximo exame
09/04/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de inspector/a da Policía Local, quenda de promoción interna 2013 Inspector/a da Policía Local A2 Puntuación correspondente ao segundo exercicio da fase de oposición así como a puntuación final previa a ponderación correspondente segundo ás bases Puntuación correspondente ao segundo exercicio da fase de oposición así como a puntuación final previa a ponderación correspondente segundo ás bases
08/04/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Resultado da valoración da primeira proba e data de realización do segundo exercicio Resultado da valoración da primeira proba e data de realización do segundo exercicio
08/04/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de inspector/a da Policía Local, quenda de promoción interna 2013 Inspector/a da Policía Local A2 Valoración actualizada da fase de concurso Valoración actualizada da fase de concurso
07/04/2015 Proceso selectivo para a cobertura, con carácter interino, dunha praza de peón de Administración Especial 2014 Peón de Administración Especial Anuncio de aprobación do listado definitivo, composición do tribunal e data de comezo das probas do proceso selectivo Anuncio de aprobación do listado definitivo, composición do tribunal e data de comezo das probas do proceso selectivo
31/03/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 ANUNCIO do extracto de nova convocatoria de dúas prazas de Policía Local (BOE) ANUNCIO do extracto de nova convocatoria de dúas prazas de Policía Local (BOE)
31/03/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de inspector/a da Policía Local, quenda de promoción interna 2013 Inspector/a da Policía Local A2 Resultado da valoración da primeira proba da fase de oposición Resultado da valoración da primeira proba da fase de oposición
25/03/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Resultado da valoración da fase de concurso Resultado da valoración da fase de concurso
24/03/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de inspector/a da Policía Local, quenda de promoción interna 2013 Inspector/a da Policía Local A2 Resultado da valoración da fase de concurso e data do primeiro exercicio Resultado da valoración da fase de concurso e data do primeiro exercicio
24/03/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de oficiais de Administración Especial 2014 Oficial de Administración Especial C2 Anuncio da convocatoria (DOGA) Anuncio da convocatoria (DOGA)
24/03/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de sete prazas de cabo de Bombeiros, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Cabo de Bombeiros C2 Anuncio da convocatoria (DOGA) Anuncio da convocatoria (DOGA)
24/03/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de catorce prazas de administrativos/as de Administración Xeral, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Administrativos/as de Administración Xeral C1 Anuncio da convocatoria (DOGA) Anuncio da convocatoria (DOGA)
24/03/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda de promoción interna, dunha praza de técnico/a de Recadación 2015 Técnico/a de Recadación A1 Anuncio da convocatoria (DOGA) Anuncio da convocatoria (DOGA)
13/03/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 ANUNCIO do extracto de nova convocatoria de dúas prazas de Policía Local ANUNCIO do extracto de nova convocatoria de dúas prazas de Policía Local
02/03/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Anuncio revogación base terceira b) das específicas para a cobertura, en propiedade de dúas prazas de policía local, suspensión data exame e acordo para publicar nova convocatoria Anuncio revogación base terceira b) das específicas para a cobertura, en propiedade de dúas prazas de policía local, suspensión data exame e acordo para publicar nova convocatoria
25/02/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de catorce prazas de administrativos/as de Administración Xeral, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Administrativos/as de Administración Xeral C1 Anuncio modificación bases específicas Anuncio modificación bases específicas
18/02/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Anuncio de aprobación listado definitivo admitidos/as, composición tribunal e data de celebración da primeira proba Anuncio de aprobación listado definitivo admitidos/as, composición tribunal e data de celebración da primeira proba
18/02/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Anuncio de aprobación do listado definitivo de admitidos/as e excluídos, composición tribunal e data de celebración da primeira proba Anuncio de aprobación do listado definitivo de admitidos/as e excluídos, composición tribunal e data de celebración da primeira proba
18/02/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de inspector/a da Policía Local, quenda de promoción interna 2013 Inspector/a da Policía Local A2 Anuncio de aprobación listado definitivo admitidos/as, composición tribunal e data de celebración da primeira proba Anuncio de aprobación listado definitivo admitidos/as, composición tribunal e data de celebración da primeira proba
18/02/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, dunha praza de sarxento de bombeiros, quenda de promoción interna 2014 Sarxento de bombeiros C1 Bases Bases
18/02/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de oficiais de Administración Especial 2014 Oficial de Administración Especial C2 Bases Bases
18/02/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de tres prazas de técnicos/as medios de Administración Xeral 2014 Técnicos/as medios de Administración Xeral A2 Convocatoria Convocatoria
18/02/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de tres prazas de técnicos/as medios de Administración Xeral 2014 Técnicos/as medios de Administración Xeral A2 Bases Bases
18/02/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de sete prazas de cabo de Bombeiros, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Cabo de Bombeiros C2 Bases Bases
18/02/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de catorce prazas de administrativos/as de Administración Xeral, quenda de promoción interna 2014-2015 (acumuladas) Administrativos/as de Administración Xeral C1 Bases Bases
18/02/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, promoción interna, de dúas prazas de técnicos/as medios de Administración Xeral 2015 Técnicos/as medios de Administración Xeral A2 Bases Bases
18/02/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda de promoción interna, dunha praza de técnico/a de Recadación 2015 Técnico/a de Recadación A1 Bases Bases
12/02/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social 2011 Traballador/a asistente social A2 Resultado do tercer exercicio celebrado o 10 de febreiro de 2015 Resultado do tercer exercicio celebrado o 10 de febreiro de 2015
05/02/2015 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de técnico/a de Administración Xeral 2010 Técnicos/as de Administración Xeral A1 Anuncio de listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as e data de celebración da primeira proba Anuncio de listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as e data de celebración da primeira proba
03/02/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social 2011 Traballador/a asistente social A2 Resultado do segundo exercicio celebrado o 28 de xaneiro de 2015 Resultado do segundo exercicio celebrado o 28 de xaneiro de 2015
20/01/2015 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social 2011 Traballador/a asistente social A2 Resultado do primeiro exercicio celebrado o 18 de decembro de 2014 Resultado do primeiro exercicio celebrado o 18 de decembro de 2014
30/12/2014 Proceso selectivo para a cobertura, con carácter interino, dunha praza de técnica de Administración Especial 2014 Técnica de Administración Especial Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as
30/12/2014 Proceso selectivo para a cobertura, con carácter interino, dunha praza de peón de Administración Especial 2014 Peón de Administración Especial Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as
01/12/2014 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social 2011 Traballador/a asistente social A2 Listado de admitidos e excluidos e data de realización do primeiro exercicio Listado de admitidos e excluidos e data de realización do primeiro exercicio
16/05/2014 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social 2011 Traballador/a asistente social A2 Listado provisional de excluídos/as Listado provisional de excluídos/as
16/05/2014 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social 2011 Traballador/a asistente social A2 Resolución íntegra admitidos/excluidos Resolución íntegra admitidos/excluidos
16/05/2014 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Listado provisional excluídos/as Listado provisional excluídos/as
16/05/2014 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Resolución íntegra admitidos/excluidos Resolución íntegra admitidos/excluidos
18/03/2014 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social 2011 Traballador/a asistente social A2 Pago das taxas con certificado dixital Pago das taxas con certificado dixital
18/03/2014 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social 2011 Traballador/a asistente social A2 Modelo de solicitude Modelo de solicitude
18/03/2014 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social 2011 Traballador/a asistente social A2 Convocatoria Convocatoria
18/03/2014 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Pago das taxas con certificado dixital Pago das taxas con certificado dixital
18/03/2014 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Modelo de solicitude Modelo de solicitude
18/03/2014 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Convocatoria Convocatoria
18/03/2014 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Bases específicas da convocatoria para a provisión, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local Bases específicas da convocatoria para a provisión, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local
18/03/2014 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Pago das taxas con certificado dixital Pago das taxas con certificado dixital
18/03/2014 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Modelo de solicitude Modelo de solicitude
18/03/2014 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de Policía Local 2013 Policía Local C1 Convocatoria Convocatoria
18/03/2014 Provisión, en propiedade, dunha praza de inspector/a principal da Policía Local 2013 Inspector/a principal da Policía Local A2 Pago das taxas con certificado dixital Pago das taxas con certificado dixital
18/03/2014 Provisión, en propiedade, dunha praza de inspector/a principal da Policía Local 2013 Inspector/a principal da Policía Local A2 Modelo de solicitude Modelo de solicitude
18/03/2014 Provisión, en propiedade, dunha praza de inspector/a principal da Policía Local 2013 Inspector/a principal da Policía Local A2 Convocatoria Convocatoria
18/03/2014 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de inspector/a da Policía Local, quenda de promoción interna 2013 Inspector/a da Policía Local A2 Pago das taxas con certificado dixital Pago das taxas con certificado dixital
18/03/2014 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de inspector/a da Policía Local, quenda de promoción interna 2013 Inspector/a da Policía Local A2 Modelo de solicitude Modelo de solicitude
18/03/2014 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de inspector/a da Policía Local, quenda de promoción interna 2013 Inspector/a da Policía Local A2 Convocatoria Convocatoria
04/09/2013 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social 2011 Traballador/a asistente social A2 Bases específicas reguladoras da convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social Bases específicas reguladoras da convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social
04/09/2013 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de cinco prazas de oficial de Policía Local (4 promoción interna e 1 mobilidade) 2013 Oficial da Policía Local C1 Bases Bases
04/09/2013 Provisión, en propiedade, dunha praza de inspector/a principal da Policía Local 2013 Inspector/a principal da Policía Local A2 Bases específicas da convocatoria Bases específicas da convocatoria
04/09/2013 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de inspector/a da Policía Local, quenda de promoción interna 2013 Inspector/a da Policía Local A2 Bases específicas da convocatoria Bases específicas da convocatoria
09/07/2012 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de técnico/a de Administración Xeral 2010 Técnicos/as de Administración Xeral A1 Listado provisional de admitidos/as e excluídos/as (anuncio publicado no BOP do 09/07/2012 - Último día prazo subsanacións 20/07/2012) Listado provisional de admitidos/as e excluídos/as (anuncio publicado no BOP do 09/07/2012 - Último día prazo subsanacións 20/07/2012)
03/05/2012 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de técnico/a de Administración Xeral 2010 Técnicos/as de Administración Xeral A1 Anuncio da convocatoria no BOE de dúas prazas de Técnico de Administración Xeral, apertura de prazo do 04/05/2012 ao 23/05/2012 Anuncio da convocatoria no BOE de dúas prazas de Técnico de Administración Xeral, apertura de prazo do 04/05/2012 ao 23/05/2012
03/05/2012 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de técnico/a de Administración Xeral 2010 Técnicos/as de Administración Xeral A1 Modelo solicitude Técnico/a Modelo solicitude Técnico/a
18/01/2012 Proceso selectivo para a cobertura, en propiedade, de dúas prazas de técnico/a de Administración Xeral 2010 Técnicos/as de Administración Xeral A1 Anuncio aprobación bases específicas Anuncio aprobación bases específicas
30/12/2011 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de Traballador/a - Asistente Social 2011 Traballador/a asistente social A2 Anuncio aprobación Oferta de Emprego Público Anuncio aprobación Oferta de Emprego Público
21/12/2010 Oferta Parcial de Emprego Público 2010 Segunda ampliación Oferta Parcial de Emprego Público Segunda ampliación Oferta Parcial de Emprego Público
08/09/2010 Oferta Parcial de Emprego Público 2010 Anuncio aprobación Oferta Parcial de Emprego Público Anuncio aprobación Oferta Parcial de Emprego Público
08/09/2010 Oferta Parcial de Emprego Público 2010 Ampliación Oferta Parcial de Emprego Público Ampliación Oferta Parcial de Emprego Público
30/03/2010 Oferta de emprego público para a consolidación de emprego temporal 2010 Anuncio rectificación bases xerais que rexerán a Oferta de Emprego Público para consolidación de emprego temporal Anuncio rectificación bases xerais que rexerán a Oferta de Emprego Público para consolidación de emprego temporal
30/03/2010 Oferta de emprego público para a consolidación de emprego temporal 2010 Bases xerais que rexerán a Oferta de Emprego Público para consolidación de emprego temporal Bases xerais que rexerán a Oferta de Emprego Público para consolidación de emprego temporal
30/03/2010 Oferta de emprego público para a consolidación de emprego temporal 2010 Anuncio Oferta de Emprego Público para consolidación de emprego temporal ano 2010 Anuncio Oferta de Emprego Público para consolidación de emprego temporal ano 2010

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar